BLOG

BLOG

Four Twenty Bangkok

Four Twenty Bangkok Unleashes a Life-Changing Cannabis Revolution in the Heart of the City

Welcome to Four Twenty Bangkok, a pioneer in Thailand’s cannabis culture as the first cannabis café in the bustling city. Led by CEO Tai Taveepanichpan, our dispensary is not just a place to purchase cannabis but a completely immersive experience. We pride ourselves on being at the forefront of the cannabis scene, offering unique strains […]
+ VIEW MORE
วิธีเก็บรักษากัญชา ดอกกัญชาแห้งอย่างไรให้ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

วิธีเก็บรักษากัญชา ดอกกัญชาแห้งอย่างไรให้ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ

กัญชาแห้ง หรือกัญชาอัดก้อน ต้องเก็บรักษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ หากเก็บรักษากัญชาไม่ดีจะทำให้กัญชามีคุณภาพลดลง และเกิดเชื้อราได้
+ VIEW MORE
og kush

สูบ OG Kush มีอาการล่องลอยอย่างไร ร่างกายผ่อนคลายได้จริงหรือไม่

สูบกัญชา OG Kush ล่องลอย ร่างกายผ่อนคลายได้อย่างไร ทำไมจึงเป็นที่นิยม บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับที่มา กลิ่น รสชาติ อาการ สรรพคุณ และราคาในท้องตลาด
+ VIEW MORE
กัญชา กัญชง ต่างกันอย่างไร

กัญชา กัญชงต่างกันอย่างไร พืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิด

มาทำความรู้จักความแตกต่างระหว่างกัญชากับกัญชง ทั้งลักษณะทางกายภาพ ประโยชน์ที่นำมาใช้ และลักษณะการออกฤทธิ์ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
+ VIEW MORE
Rastafari คืออะไร ชวนไปรู้จักวัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรี และถิ่นกำเนิด

Rastafari คืออะไร ชวนไปรู้จักวัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรี และถิ่นกำเนิด

Rastafari คือ วัฒนธรรมที่สำคัญกับกลุ่มคนผิดดำ บทความนี้จะชวนมารู้จักกันว่า Rasta มีถิ่นกำเนิดจากที่ใด พวกเขามีวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไร
+ VIEW MORE
ควรรู้ก่อนใช้กัญชา อาการเมากัญชาเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมวิธีแก้

ควรรู้ก่อนใช้กัญชา อาการเมากัญชาเกิดขึ้นได้อย่างไร พร้อมวิธีแก้

กัญชามีสาร THC ที่อาจก่อให้เกิดอาการเมาและแพ้ได้ บทความนี้จะพาไปไขข้อสงสัยว่าอาการเมากัญชาคืออะไร ดูยังไง เกิดขึ้นและรักษาเบื้องต้นอย่างไร ไปดูกัน
+ VIEW MORE
การฟลัชกัญชาทำยังไง มีความสำคัญต่อการปลูกต้นกัญชาอย่างไร

การฟลัชกัญชาทำยังไง มีความสำคัญต่อการปลูกต้นกัญชาอย่างไร

การฟลัชกัญชามีความสำคัญต่อการปลูกต้นกัญชาอย่างไร บทความนี้จะให้ความรู้เรื่องของการฟลัชปุ๋ยก่อนเก็บเกี่ยว ทำไมต้องฟลัช มีวิธีการทำยังไง ต้องทำตอนไหนของการปลูก
+ VIEW MORE
1 2 3 5
Designed by CARE Digital
Copyright 2023 © Fourtwenty - All rights reserved.
crossmenu